Aanpak laaggeletterdheid

Naar schatting hebben ongeveer 9000 mensen in de Kempengemeenten moeite met lezen en schrijven. Er zijn dus nogal wat volwassenen die beter zouden kunnen lezen en schrijven.
Daarvoor is het Digitaalhuis opgericht.

Het DigiTaalhuis is een samenwerking van Bibliotheek De Kempen, de Kempengemeenten, Stichting Lezen & Schrijven, Wél!zijn de Kempen en het Stercollege.
In het DigiTaalhuis werken professionals samen met vrijwilligers.

Het Digitaalhuis helpt niet alleen bij lees- en schrijfproblemen. Er wordt, als daar vraag naar is, ook hulp bij rekenen en computergebruik geboden.
Als er meer informatie nodig is kunnen belangstellenden eerst een afspraak maken, maar men kan ook meteen met lessen beginnen.

De gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden onderzoeken momenteel of er behoefte ook daar een DigiTaalhuis in te richten.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Wilt u meer weten over het DigiTaalhuis in Bergeijk? Of wilt u weten hoe ver het staat met het DigiTaalhuis in uw gemeente? Neem dan contact op met:

Wél!zijn de Kempen

Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
Tel: 0497 – 514 746
mail hier welzijndekempen

Bergeijk