Adviserend huisbezoek

Personen van 75 jaar die in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel of Waalre wonen, ontvangen van de gemeente een brief met de vraag of er behoefte is aan een bezoek van een ouderenadviseur.

Ouderenadviseurs zijn op de hoogte van allerlei zaken die ouderen aangaan en zij kunnen vrijblijvend en onafhankelijk advies geven. Die adviezen zijn helemaal gericht op de situatie van de betrokkene.
Adviezen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op voorzieningen die een gemeente biedt en op de manier waarop daar een beroep op gedaan kan worden. Een ander voorbeeld is hoe, bij loopproblemen, er voor te zorgen dat de woning veilig is. Daarbij kunnen ook de financiële gevolgen ter sprake komen.

Bedenk dat adviserend huisbezoek is er om te informeren en de weg te wijzen naar antwoorden en oplossingen. Adviserend huisbezoek lost voorkomende problemen niet op.

Samengevat, adviserend huisbezoek heeft twee doelen, te weten,
1. Het geven van mondelinge en schriftelijke informatie over diverse regelingen, voorzieningen en activiteiten
2. Het signaleren van individuele en collectieve problemen, wensen en klachten

Aan Adviserend huisbezoek zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over Adviserend huisbezoek?

WÉL! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 747

Wél! organiseert Adviserend huisbezoek in de gemeenten Bergeijk – Bladel – Eersel – Waalre.

In Waalre werkt Wél! voor Adviserend huisbezoek samen met de gemeente Waalre en het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD).