Adviseur Platform Ondersteuning Participatie (POP)

Het Platform Ondersteuning Participatie is de wmo-raad van de gemeente Bladel. Het POP adviseert burgemeester en wethouders over de vorming van het wmo-beleid van de gemeente Bladel. Het bewaakt de voortgang en evalueert de uitkomsten.
Het POP-Bladel werkt geheel zelfstandig en komt op voor de belangen van alle inwoners van de vijf dorpskernen van de gemeente Bladel.

Bent u benieuwd wat er op de agenda staat en wat er besproken is?
Kijk dan op de website van het POP. http://www.pop-bladel.nl.
Ivonne Megens ondersteunt namens Wél!zijn de Kempen het POP bij de organisatie, zowel inhoudelijk als administratief.

Niet van toepassing

Ivonne Megens, vertegenwoordiger Wél!zijn de Kempen in het POP, vertelt u graag meer over activiteiten van POP:
Wél! welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ  Eersel
0497-514 746
Mail hier welzijn de kempen

Bladel