Beloningsbeleid Stichting Wél!

De salariëring van de beroepskrachten van Wél!zijn de Kempen is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Informatienummer (RSIN)

Het RSIN fiscaal nummer van Wél! is 38.97.096

Publicatie jaarrekening 2018