Aquinohuis (inloop en participatie)

Het Aquinohuis, het Inloop- en Participatiehuis, is een zogenaamde ‘voorliggende voorziening’. Het biedt ondersteuning en hulp op allerlei gebieden.
Hulp en voorlichting bij bijvoorbeeld arbeidsintegratie, dagbesteding, mantelzorg, eenzaamheid, vrijwilligerszorg, psychische hulpvragen en meer behoren tot aanbod.
De medewerkers van het Aquinohuis  bezorgen mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben een ‘warm nest’. Daarbij erkennen zij de problematiek van de mensen en tegelijk helpen zij hen maatschappelijk verder.
Gebruikers hebben elke 6 weken een overleg voor uitwisseling en zij stemmen de activiteiten op elkaar af.

Binnen het Aquinohuis is Wél! in samenwerking met vluchtelingenhulp Bergeijk en bibliotheek De Kempen ook actief met het DigiTaalcafé.

Aan de hulp en ondersteuning door het Aquinohuis zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over inloop en participatie in het Aquinohuis

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

zie ook: aquinohuis.nl

Bergeijk