Beloningsbeleid Stichting Wél!zijn de Kempen

De salariëring van de beroepskrachten van Wél!zijn de Kempen is conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

De bestuursleden werken onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

 

Wél!zijn de Kempen is een stichting met ANBI-status

Het RSIN fiscaal nummer van Wél!zijn de Kempen is 38.97.096

Publicatie jaarrekening 2018

 

Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Wél!zijn de Kempen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41087134