Bestuur en directie Wél!

Het bestuur van Wél! wordt gevormd door:

De directie van Wél! wordt gevoerd door gevolmachtigd bestuurder:

A. Verdonschot – Verberne
M. Tulp – van Zandvoort
A. Adriaans
A. Wouters
M. Houben

|   Voorzitter
|   Secretaris
|   Penningmeester
|   Bestuurslid
|   Bestuurslid

A. Heesters