Bestuur en directie Wél!zijn de Kempen

zijn de Kempen

Het bestuur van Wél!zijn de Kempen wordt gevormd door:

De directie van Wél!zijn de Kempen wordt gevoerd door gevolmachtigd bestuurder:

A. Verdonschot – Verberne
A. Adriaans
M. Houben

|   Voorzitter
|   Penningmeester
|   Bestuurslid

Dhr. A.J.W.M. Wouters Directeur Ad Interim