Cursus voor fietsers

Zelf boodschappen doen, mensen bezoeken. Wie kan fietsen, is mobiel en zelfstandig. En het is nog gezond ook. Maar ook ouderen krijgen te maken met onveilige situaties in het verkeer. Ze hebben gemiddeld 3,2x zoveel kans op letselongeval dan andere fietsers. Dat komt door de toenemende drukte in het verkeer, de snelheid van de elektrische fiets en de zwakke positie van de fietser ten opzichte van de auto. En de lichamelijke conditie gaat achteruit, net als het zicht en gehoor. Veel ouderen kennen de (nieuwe) verkeersregels niet goed. En dan is de fiets vaak niet aangepast aan de beperkingen die ouderen vaker hebben.

De theoriecursus voor fietsers kan helpen. De cursus is een initiatief van Stichting Bevordering Mobiliteit Ouderen en Gehandicapten regio De Kempen. Zij organiseren de cursus samen met Wél! en diverse lokale organisaties. De cursus besteedt aandacht aan verkeerstheorie afgestemd op de fietser. En aan tips over veiligheid op de fiets / de elektrische fiets / de E-bike / technische fietscontrole. De cursussen vinden plaats onder deskundige begeleiding.

Aan deze activiteit zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Heeft u interesse in het organiseren of volgen van een scootmobielcursus, meld u dan aan bij:

Stichting Bevordering Mobiliteit Ouderen en Gehandicapten
p/a Eikenburg 2,
5521 HZ  Eersel
Tel. 0497-514746
 info@welzijndekempen.nl

Er zijn cursussen voor fietsers in Bergeijk | Bladel | Eersel | Reusel-De Mierden.