Cursus voor fietsers

Wie kan fietsen, is mobiel en zelfstandig. Die kan zelf boodschappen doen en vrienden en kennissen verder uit de buurt bezoeken. Daarnaast is fietsen gezond.
Deelname aan het verkeer brengt echter ook risico’s met zich mee. Verkeersdeelname is onveiliger geworden. Dat komt mede door de toenemende drukte, de snelheid van de elektrische fiets en de zwakke positie van de fietser ten opzichte van de auto.

Oudere fietsers hebben gemiddeld drie keer zoveel kans op letselongeval dan andere fietsers. De lichamelijke conditie van ouderen gaat achteruit, net als het zicht en het gehoor. Veel ouderen kennen de nieuwe verkeersregels onvoldoende. Vaak is de fiets niet aangepast aan de beperkingen die ouderen hebben.

De theoriecursus voor fietsers kan de veiligheid op de fiets voor ouderen verbeteren.

De cursus is een initiatief van Stichting Bevordering Mobiliteit Ouderen en Gehandicapten regio De Kempen. Zij organiseren de cursus samen met Wél! en verschillende andere lokale organisaties.
De cursus besteedt aandacht aan voor de fietser belangrijke verkeerstheorie. Daarnaast geeft de cursus tips over veiligheid op de gewone fiets en de E-bike, de “elektrische fiets”.  Ook vindt er een technische fietscontrole plaats.
De cursussen vinden plaats onder deskundige begeleiding.

Aan deze activiteit zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Heeft u interesse in het organiseren of volgen van een scootmobielcursus, meld u dan aan bij:

Stichting Bevordering Mobiliteit Ouderen en Gehandicapten
p/a Eikenburg 2,
5521 HZ  Eersel
Tel. 0497-514746
 info@welzijndekempen.nl

Er zijn cursussen voor fietsers in Bergeijk | Bladel | Eersel | Reusel-De Mierden.