Dagactiviteiten Eersel

Dagbesteding in Eersel is: gezellig bij elkaar komen in bijvoorbeeld een gemeenschapshuis. De nadruk ligt op elkaar ontmoeten in een ontspannen en aangename sfeer. Daarnaast is er een aanbod van  een laagdrempelige en zinvolle dagbestedingsactiviteit. Mensen kunnen zonder indicatie gebruik maken van de dagbesteding. Dagbesteding heeft als bijkomend voordeel dat de mantelzorger even tijd en ruimte krijgt voor zichzelf.

Primaire doelgroep: ouderen, mensen met een beperking, chronisch zieken, mensen met beginnende dementie en kwetsbare burgers die in een sociaal isolement verkeren en/of dreigen te vereenzamen of die door lichamelijke achteruitgang beperkt zijn in hun zelfredzaamheid.

Secundaire doelgroep zijn de mantelzorgers, zij worden één of enkele dagdelen per week ontlast van hun zorgtaken wanneer degene voor wie zij zorgen, deelneemt aan een activiteit buitenshuis.

Aan de dagactiviteit zijn voor u geen kosten verbonden.

De dagactiviteiten in Eersel vinden op verschillende locaties plaats. Wilt u daar meer over weten , neem dan contact op met

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ  Eersel
0497-514 746
info@welzijndekempen.nl