Overzicht alle diensten van Wél!zijn de Kempen

Wél!zijn de Kempen ondersteunt mensen in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Waalre. Op deze pagina een compleet overzicht van de diensten die Wél!zijn de Kempen levert. Achter elke dienst noemen we de gemeente(n) waarin we deze dienst leveren.

Aanpak laaggeletterdheid (Bergeijk)

Administratieve vraagbaak (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden)

Adviserend huisbezoek (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Adviseur Platform Ondersteuning Participatie (POP) (Bladel)

Alzheimercafé (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden)

Aquinohuis Bergeijk

Beheer ‘t Wiekske en De Stern (Eersel)

Buurtbemiddeling (Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden)

Contactgroep jonge mensen met dementie (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Dagactiviteiten (Eersel)

Dementievriendelijke gemeente (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Dienstencentrum De Goei Plak (Bladel)

Dorpsondersteuners Bergeijk

Inloopbijeenkomst mantelzorg (Bergeijk)

Jonge mantelzorgers (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden)

Mantelzorginloop ‘Even de mantel uit’ (Eersel)

Ondersteuning B.O.S. beheerscommissie (Eersel)

Ondersteuning huismeesters (Eersel)

Ondersteuning klussendienst (Bergeijk)

Ondersteuning vervoersdienst (Bergeijk)

Opbouwwerk (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Platform informele zorg (Bergeijk)

Servicedesk mantelzorg (Bergeijk)

Steunpunt mantelzorg (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Thuisadministratie (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Waalre)

Vrijwillige terminale thuiszorg (Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden, Waalre)

Vrijwillige maatjes (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Vrijwilligers Organisatie Bergeijk (VOB)

Workshop signaleren (Bergeijk, Bladel, Eersel)

Zondags Uitje (Eersel)