Inschrijving Kamer van Koophandel

Stichting Wél!zijn de Kempen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41087134