Jaarverslag 2018 Wél!zijn de Kempen

Wij zijn de samenleving. En we dragen deze dagelijks met elkaar. Waarom? Omdat we graag mee willen doen, mee willen tellen en ons steentje willen bijdragen.
Dat bevordert ook het welzijn. Van onszelf en de mensen om ons heen. En daarop is het begrip ‘participatiesamenleving’ gebaseerd.

Mensen laten meetellen
Ons belangrijkste doel is om het welzijn van kwetsbare mensen in de Kempen te bevorderen door ze zolang mogelijk mee te laten doen in de samenleving. We kijken goed naar waar zij behoeften aan hebben. En zetten hier passende activiteiten bij op.

Een voorbeeld
In 2018 zijn we in de verschillende gemeenten gestart met mantelzorgspreekuren. Mantelzorgen vraagt vaak veel van een mens. En komt nog eens bovenop alle dagelijkse activiteiten die ieder al heeft. Daarom willen we op tijd weten of iemand ondersteuning nodig heeft en welke ondersteuning het beste past.

En wie kan ons dat beter vertellen dan de mantelzorger zelf?!

Vrijwilligers zijn goud waard
Voor de ondersteuning van anderen doen we bijna altijd een beroep op de vele vrijwilligers in Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Waalre. Zonder de belangeloze inzet van deze mantelzorgers en vrijwilligers zou het welzijnsniveau voor veel mensen in de Kempen behoorlijk dalen.

Dank dus aan alle mensen die hun steentje bijdragen om de participatiemaatschappij mogelijk te maken!

In dit beknopte jaarverslag over 2018 belichten we zes onderwerpen:

Onze nieuwe naam

Onze activiteiten

Onze vrijwilligers

Onze medewerkers

Onze samenwerking

Onze cijfers