Klachtenreglement Lumens / Welzijn de Kempen–onderdeel klachtencommissie

Werkwijze klachtencommissie zie onderstaande link

Klachtprocedure bij Wél! Welzijn de Kempen

Klachtformulier Lumens/ Welzijn de Kempen

Klachtformulier WéL! Welzijn de Kempen