Klachtenreglement Lumens / Wél!zijn de Kempen–onderdeel klachtencommissie

Werkwijze klachtencommissie zie onderstaande link

Klachtprocedure bij Wél! Welzijn de Kempen

Klachtformulier Lumens/ Wél!zijn de Kempen

Klachtformulier WéL!zijn de Kempen