Lokaal gezondheidsbeleid

De doelstelling van Lokaal Gezondheids Beleid (LGB) Waalre is het handhaven en/of bevorderen van (gelijke kansen op) een goede gezondheid van de inwoners van Waalre. Dat gebeurt door maatregelen te treffen om te beschermen tegen gezondheidsproblemen/-bedreigingen en liever nog om ze te voorkomen.

Het Lokaal Gezondheidsbeleid richt zich vooral op de factoren leefstijl, fysieke en sociale omgeving.

Wél! wil binnen de beleidsdoelen van het LGB activiteiten ontwikkelen die ouderen stimuleren meer te gaan bewegen. Inactiviteit kan voor ouderen leiden tot lichamelijke klachten, vergeetachtigheid en eenzaamheid.

Het zelfstandig kunnen blijven wonen is voor vele ouderen een wens en voor de maatschappij een doel. Door het doen van gerichte bewegingsoefeningen kunnen ouderen algemeen dagelijkse handelingen langer blijven uitvoeren. Wél! geeft voorrang aan de organisatie van de activiteit ‘Wandelen in de wijk’ en ondersteunt de opzet van de ‘Kwiek Beweegroute’.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over Lokaal gezondheidsbeleid Waalre ?

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 746
info@welwelzijnswerk.nl