Lokaal gezondheidsbeleid

Lokaal Gezondheids Beleid (LGB) Waalre heeft voor de inwoners van Waalre als doel het handhaven en bevorderen van gelijke kansen op een goede gezondheid.
LGB Waalre wil dat bereiken door in eerste instantie gezondheidsproblemen te voorkomen. Voorts bevordert het LGB beschermende maatregelen tegen gezondheidsproblemen of bedreigingen.

Het Lokaal GezondheidsBeleid richt zich op een drietal factoren, te weten de leefstijl, de fysieke en de sociale omgeving.

Wél! wil binnen de beleidsdoelen van het LGB activiteiten ontwikkelen die met name ouderen stimuleren meer te gaan bewegen. Inactiviteit kan voor ouderen namelijk leiden tot lichamelijke klachten, vergeetachtigheid en zelfs eenzaamheid.

Het zelfstandig kunnen blijven wonen is voor vele ouderen een wens en voor de maatschappij een doel. Door gerichte bewegingsoefeningen kunnen ouderen de meeste dagelijkse handelingen langer blijven uitvoeren.
Wél! geeft voorrang aan de organisatie van de activiteit ‘Wandelen in de wijk‘ en ondersteunt de opzet van de ‘Kwiek Beweegroute‘.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over Lokaal gezondheidsbeleid Waalre ?

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 746
info@welwelzijnswerk.nl