Medewerkers Wél!

Bij Wél! werken 14 betrokken en enthousiaste medewerkers. Echte professionals die zich blijven ontwikkelen. Met ieder een eigen taak, maar ook nauw samenwerkend in een team of dorp.

Hier vindt u de medewerkers met hun functie en werkgebied. Als u op de mail-knop  klikt, kunt u direct een e-mail sturen. U kunt alle medewerkers telefonisch bereiken via het centrale nummer van Wél!: 0497-514 746.

Arno Heesters

Directeur Wél! Welzijn de Kempen

Arno Heesters is directeur bij Wél, een organisatie met 14 medewerkers en vierhonderd vrijwilligers die zich aan Wél! verbonden hebben. Als directeur is hij belast met de dagelijkse leiding van de interne en externe werkorganisatie en draagt hij zorg voor de voorbereiding, uitvoering, verslaglegging en verantwoording van het door het bestuur vastgestelde beleid. Tevens heeft hij veelvuldig contact met externe ketenpartners in het kader van dienst- en productontwikkeling en mogelijke samenwerkingsvormen.

Maria Heesterbeek

Sociaal cultureel werker

Maria Heesterbeek is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wél!. Ze is coördinator van Gewoon Thuis in de Kempen. Zij stuurt een team van vrijwilligers aan. Daarnaast geeft ze voorlichting en vormt een schakel tussen de informele en formele zorg.

Esther de Raad

Sociaal cultureel werker

Esther de Raad is sociaal cultureel werker en contactpersoon voor de gemeente Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. Zij heeft een coördinerende functie en heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe diensten. Daarnaast coördineert en ondersteunt ze lokale organisaties en projecten. Ze geeft voorlichting en vormt een schakel tussen de informele en formele zorg.
‘Iedereen betrekken’ is haar motto.

Maria van Engelen

Sociaal cultureel werker

Maria van Engelen geeft uitvoering aan het ‘Steunpunt Mantelzorg’. Belangrijk onderdeel van dit steunpunt is het geven van informatie aan mantelzorgers zelf.  Ze brengt de groep ook onder de aandacht van bij partijen als gemeenten en zorgaanbieders.
Binnen de gemeente Eersel ondersteunt Maria samen met een beleidsambtenaar lokale projecten van keten- en informele zorg.

Anneloes Verhoeven

Sociaal cultureel werker 

Anneloes Verhoeven is sociaal cultureel werker en is onder andere werkzaam voor de doelgroep ‘jonge mantelzorgers’. Zij geeft hierover voorlichting en organiseert en begeleidt de groepsbijeenkomsten van deze groep samen met de vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt zij haar collega-sociaal werkers in uitvoerende werkzaamheden. Anneloes is sterk betrokken bij mensen en heeft als motto ‘mensen in hun kracht zetten’.

Ivonne Megens

Sociaal cultureel werker

Ivonne Megens is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wel!zijn. Zij is coördinator van de zelfhulpgroepen in de Kempen. Zij is het aanspreekpunt voor deelgenoten en contactpersonen van de gespreksgroepen. Zij is het eerste aanspreekpunt als iemand op zoek is naar een zelfhulpgroep of als iemand er een wil starten. Bij deze gespreksgroepen zijn ook verschillende vrijwilligers en contactpersonen actief. Daarnaast is ze betrokken bij het project Laaggeletterden van stichting Lezen & Schrijven.

Sandra van de Haterd

Dorpsondersteuner Luyksgestel 

Sandra van de Haterd is per 15 januari 2019 gestart als onze nieuwe Dorpsondersteuner van de kern Luyksgestel. Een Dorpsondersteuner werkt samen met dorpsgenoten aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de inwoners van Luyksgestel. De Dorpsondersteuner is verbinder tussen informele en formele zorg, verstrekt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap die de sociale cohesie bevorderen.
Samen werken aan het behoud van leefbaarheid in een kleine kern als Luyksgestel is een prachtige uitdaging.

Janny Stevens

Dorpsondersteuner Riethoven

Janny is van beroep maatschappelijk werkster en al vele jaren actief op het terrein van maatschappelijke dienstverlening in de Kempen. Sinds 2015 is zij Dorpsondersteuner van de kern Riethoven. Een Dorpsondersteuner werkt samen met dorpsgenoten aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de Riethovenaren. De Dorpsondersteuner is verbinder tussen informele en formele zorg, versterkt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap die de sociale cohesie bevorderen. Samen werken aan het behoud van leefbaarheid in een kleine kern als Riethoven is een prachtige uitdaging.

Eefje Heesterbeek

Sociaal cultureel werker

Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker, coördineert binnen Wél! Welzijn de Kempen de vrijwillige thuiszorg en de vrijwillige coaches.

Dianne Coolen

Sociaal cultureel werker

Dianne Coolen – van Gisbergen is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wél!
Ze is coördinator van de jonge mantelzorgers, in alle 5 gemeenten. Daarnaast coördineert ze verschillende dagactiviteiten en huiskamerprojecten.

Ton Spanjers

Coördinator Buurtbemiddeling

Ton Spanjers werkt namens de  Stichting Wél! voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mierden.
Indien er zich een conflict voordoet tussen buren of buurtgenoten kan men vragen om bemiddeling. Na een intakegesprek over de zaak draagt hij die over aan twee vrijwilligers.  Zij hebben de taak beide partijen te verzoenen.
Zijn uitgangspunt is: ‘Zolang mensen maar  met elkaar in gesprek blijven, kan er een oplossing gevonden worden.’

John Vlassak

Coördinator Thuisadministratie

John Vlassak is Coördinator van de dienst Thuisadministratie in de Kempen en Waalre. Samen met een groot aantal getrainde vrijwilligers helpt deze dienst jaarlijks vele mensen bij het organiseren van de eigen administratie en financiën. Het doel van Thuisadministratie is weer grip te krijgen op de eigen financiën.

Arlette van Sambeek

Financiële administratie 

Arlette van Sambeek is bij Wél! verantwoordelijk voor de financiële administratie en zij zorgt intern voor de juiste afstemming op financieel gebied. Zij houdt zich bij voorbeeld bezig met het bijhouden van de registratiesystemen voor personeelsmutaties, de salarisadministratie en het opstellen van de begrotingen. Daarnaast verzorgt ze i.h.k.v. de aanvraag van subsidies bij provincie en fondsen, de financiële verslaglegging van projecten.

Ank Heimeriks

Medewerkster secretariaat

Ank Heimeriks is medewerkster op het secretariaat, de administratie en de receptie. Omdat zij de telefoon beantwoordt en bezoekers ontvangt, is ze het eerste aanspreekpunt voor vrijwilligers en collega-organisaties. Tevens biedt ze administratieve ondersteuning aan alle projecten en diensten die Wél! in de diverse gemeenten uitvoert.