Medewerkers Wél!zijn de Kempen

Bij Wél!zijn de Kempen werken 10 betrokken en enthousiaste medewerkers. Echte professionals die zich blijven ontwikkelen. Met ieder een eigen taak, maar ook nauw samenwerkend in een team of dorp.

Hier vindt u de medewerkers met hun functie en werkgebied. Als u op de mail-knop  klikt, kunt u direct een e-mail sturen. U kunt alle medewerkers telefonisch bereiken via het centrale nummer van Wél!zijn de Kempen: 0497-514 746 (ma t/m do tussen 10.00 en 12.00).

Robert Tops
  • 040 25 33 443

Robert Tops

Directeur/bestuurder

Robert Tops is directeur/bestuurder van Cordaad Welzijn/Wél!zijn De Kempen. Als organisatie zetten we ons in voor het welzijn van de lokale samenleving; van jong tot oud. Samen met onze professionals, vrijwilligers en netwerkpartners. Dat doen we dichtbij, actief en zonder omwegen. Uitgangspunt is verbinden en versterken: tijdelijke ondersteuning en loslaten zodra het mogelijk is. Aan die missie geeft Robert sturing. Zijn ervaring als mens, ouder, vrijwilliger, politicus, beleids- en strategisch adviseur, neemt hij daar graag in mee.

  • 0497 721 603

Maria Heesterbeek

Sociaal cultureel werker

Maria Heesterbeek is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wél!zijn de Kempen. Ze is coördinator van Gewoon Thuis in de Kempen. Zij stuurt een team van vrijwilligers aan. Daarnaast geeft ze voorlichting en vormt een schakel tussen de informele en formele zorg.

  • 0497 721 611

Ivonne Megens

Sociaal cultureel werker

Ivonne Megens is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wel!zijn de Kempen. Zij is coördinator van zelfhulpgroepen en voor DeGoeiPlak in Bladel. Daarnaast is ze betrokken bij het Digitaal huis. Binnen de gemeente Bladel en Bergeijk ondersteunt Ivonne samen met een beleidsambtenaar lokale projecten van keten- en informele zorg.

  • 0497 721 612

Eefje Heesterbeek

Sociaal cultureel werker

Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker, coördineert binnen Wél!zijn de Kempen de projecten vrijwillige maatjes en  jonge mantelzorgers.

  • 06 57 08 20 73

Nikki van de Moosdijk

Sociaal cultureel werker 

Bij Wél!zijn de Kempen werkt Niki als sociaal cultureel werker met de doelgroep mantelzorgers, samen met Eefje Heesterbeek. Daarnaast coördineert ze met Maria Heesterbeek de vrijwilligers van VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg).

  • 0497 721 607

Dianne Coolen

Sociaal cultureel werker

Dianne Coolen – van Gisbergen is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wél!zijn de Kempen.
Ze is coördinator voor verschillende dagactiviteiten en huiskamerprojecten.

  • 0497 721 623

Janny Stevens

Dorpsondersteuner Riethoven

Janny is van beroep maatschappelijk werkster en al vele jaren actief op het terrein van maatschappelijke dienstverlening in de Kempen. Sinds 2015 is zij Dorpsondersteuner van de kern Riethoven. Een Dorpsondersteuner werkt samen met dorpsgenoten aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de Riethovenaren. De Dorpsondersteuner is verbinder tussen informele en formele zorg, versterkt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap die de sociale cohesie bevorderen. Samen werken aan het behoud van leefbaarheid in een kleine kern als Riethoven is een prachtige uitdaging.

Tel. dorpsondersteuner 06-55225856.

John Vlassak
  • 0497 721 614

John Vlassak

Coördinator Thuisadministratie / Dorpsondersteuner Luyksgestel

John Vlassak coördineert de dienst Thuisadministratie in de Kempen en Waalre. Samen met een groot aantal getrainde vrijwilligers helpt hij jaarlijks vele mensen bij het organiseren van de eigen administratie en financiën. Met als doel: weer grip krijgen op je eigen financiën.

John is ook dorpsondersteuner in Luyksgestel. Een dorpsondersteuner verbindt informele en formele zorg, versterkt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap die het buurtgevoel bevorderen. Samen met inwoners van Luyksgestel werkt hij aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en het onderling hulp bieden.

Tel. dorpsondersteuner: 06-40991542 of mail info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl

  • 06 27 36 46 50

Henk van Hugten

Coördinator Buurtbemiddeling

Henk werkt namens Welzijn de Kempen voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mierden.
Indien er zich een conflict voordoet tussen buren of buurtgenoten kan men vragen om bemiddeling. Na een intakegesprek over de zaak draagt hij die over aan twee vrijwilligers.  Zij hebben de taak beide partijen te verzoenen. Zijn uitgangspunt is: ‘Zolang mensen maar met elkaar in gesprek blijven, kan er een oplossing gevonden worden.’

  • 040 25 33 443

Desiree Peeters

Teammanager

Desiree geeft operationeel leiding aan het team van Welzijn de Kempen. Ze bewaakt de voortgang, samenwerking en het onderling contact tussen professionals en partners. Goede ideeën zijn altijd welkom bij haar. En humor ook!