Medewerkers Wél!zijn de Kempen

Bij Wél!zijn de Kempen werken 14 betrokken en enthousiaste medewerkers. Echte professionals die zich blijven ontwikkelen. Met ieder een eigen taak, maar ook nauw samenwerkend in een team of dorp.

Hier vindt u de medewerkers met hun functie en werkgebied. Als u op de mail-knop  klikt, kunt u direct een e-mail sturen. U kunt alle medewerkers telefonisch bereiken via het centrale nummer van Wél!zijn de Kempen: 0497-514 746.

Robert Tops
  • 040 25 33 443

Robert Tops

Directeur/bestuurder

Robert Tops is directeur/bestuurder van Cordaad Welzijn/Wél!zijn De Kempen. Als organisatie zetten we ons in voor het welzijn van de lokale samenleving; van jong tot oud. Samen met onze professionals, vrijwilligers en netwerkpartners. Dat doen we dichtbij, actief en zonder omwegen. Uitgangspunt is verbinden en versterken: tijdelijke ondersteuning en loslaten zodra het mogelijk is. Aan die missie geeft Robert sturing. Zijn ervaring als mens, ouder, vrijwilliger, politicus, beleids- en strategisch adviseur, neemt hij daar graag in mee.

  • 0497 721 603

Maria Heesterbeek

Sociaal cultureel werker

Maria Heesterbeek is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wél!zijn de Kempen. Ze is coördinator van Gewoon Thuis in de Kempen. Zij stuurt een team van vrijwilligers aan. Daarnaast geeft ze voorlichting en vormt een schakel tussen de informele en formele zorg.

  • 0497 721 606

Anneloes Verhoeven

Sociaal cultureel werker

Anneloes Verhoeven is sociaal cultureel werker en is onder andere werkzaam voor de doelgroep ‘jonge mantelzorgers’. Zij geeft hierover voorlichting en organiseert en begeleidt de groepsbijeenkomsten van deze groep samen met de vrijwilligers. Daarnaast ondersteunt zij haar collega-sociaal werkers in uitvoerende werkzaamheden. Anneloes is sterk betrokken bij mensen en heeft als motto ‘mensen in hun kracht zetten’.

  • 0497 721 611

Ivonne Megens

Sociaal cultureel werker

Ivonne Megens is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wel!zijn de Kempen. Zij is coördinator van zelfhulpgroepen en voor DeGoeiPlak in Bladel. Daarnaast is ze betrokken bij het Digitaal huis. Binnen de gemeente Bladel en Bergeijk ondersteunt Ivonne samen met een beleidsambtenaar lokale projecten van keten- en informele zorg.

  • 0497 721 612

Eefje Heesterbeek

Sociaal cultureel werker

Eefje Heesterbeek, sociaal cultureel werker, coördineert binnen Wél!zijn de Kempen de projecten vrijwillige maatjes en  jonge mantelzorgers.

  • 0497 721 607

Dianne Coolen

Sociaal cultureel werker

Dianne Coolen – van Gisbergen is als sociaal cultureel werker verbonden aan Wél!zijn de Kempen.
Ze is coördinator voor verschillende dagactiviteiten en huiskamerprojecten.

  • 06 57 08 20 73

Nikki van de Moosdijk

Sociaal cultureel werker 

Bij Wél!zijn de Kempen werkt Niki als sociaal cultureel werker met de doelgroep mantelzorgers, samen met Eefje Heesterbeek. Daarnaast coördineert ze met Maria Heesterbeek de vrijwilligers van VPTZ (Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg).

  • 0497 721 623

Janny Stevens

Dorpsondersteuner Riethoven

Janny is van beroep maatschappelijk werkster en al vele jaren actief op het terrein van maatschappelijke dienstverlening in de Kempen. Sinds 2015 is zij Dorpsondersteuner van de kern Riethoven. Een Dorpsondersteuner werkt samen met dorpsgenoten aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de Riethovenaren. De Dorpsondersteuner is verbinder tussen informele en formele zorg, versterkt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap die de sociale cohesie bevorderen. Samen werken aan het behoud van leefbaarheid in een kleine kern als Riethoven is een prachtige uitdaging.

Tel. dorpsondersteuner 06-55225856.

  • 0497 721 615

Ton Spanjers

Coördinator Buurtbemiddeling

Ton Spanjers werkt namens de  Stichting Wél! voor de gemeenten Bergeijk, Bladel en Reusel-de Mierden.
Indien er zich een conflict voordoet tussen buren of buurtgenoten kan men vragen om bemiddeling. Na een intakegesprek over de zaak draagt hij die over aan twee vrijwilligers.  Zij hebben de taak beide partijen te verzoenen.
Zijn uitgangspunt is: ‘Zolang mensen maar  met elkaar in gesprek blijven, kan er een oplossing gevonden worden.’

  • 0497 721 614

John Vlassak

Coördinator Thuisadministratie / Dorpsondersteuner Luyksgestel

John Vlassak is Coördinator van de dienst Thuisadministratie in de Kempen en Waalre. Samen met een groot aantal getrainde vrijwilligers helpt deze dienst jaarlijks vele mensen bij het organiseren van de eigen administratie en financiën. Het doel van Thuisadministratie is weer grip te krijgen op de eigen financiën. Tel. 0497-721614 of mail jvlassak@welzijndekempen.nl

Een Dorpsondersteuner werkt samen met dorpsgenoten aan het optimaliseren van de zelfredzaamheid en onderlinge hulp van de inwoners van Luyksgestel. De Dorpsondersteuner is verbinder tussen informele en formele zorg, verstrekt het vertrouwen van de inwoners in hun eigen kunnen en ondersteunt initiatieven uit de gemeenschap die de sociale cohesie bevorderen.
Samen werken aan het behoud van leefbaarheid in een kleine kern als Luyksgestel is een prachtige uitdaging.

tel. dorpsondersteuner 06-40991542 of mail info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl

Ank Heimeriks

(voormalig) Medewerkster secretariaat 

Ank Heimeriks was een zeer gewaardeerde collega bij Wél!zijn de Kempen. Als medewerkster op het secretariaat, de administratie en de receptie was ze overal van op de hoogte. Na 23 jaar is zij op 9 okt 2020 met pensioen gegaan. Ank heel erg bedankt voor alles wat je gedaan hebt!!