Ondersteuning huismeesters

BOS staat voor: Beheer Ontmoetingscentra voor Senioren. Wél! ondersteunt het beheer van de ontmoetingsruimten Stökske en De Eikenburg in Eersel en de Stern in Steensel.

Taak Wél! in Eersel:  ondersteuning bieden bij het vrijwilligersbeleid van Stichting BOS:

Taak Wél! in Steensel: meedenken op afroep. Bewoners hebben, in samenwerking met de klussendienst, de huismeestertaken op zich genomen. Ook hier coördineert Wél! de samenwerking van verschillende partijen.

Niet van toepassing

Wilt u meer weten over de ondersteuning van B.O.S. beheerscommissie, neem dan contact op met Wél!

Wél! welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ  Eersel
0497-514 746
info@welzijndekempen.nl