Ondersteuning huismeesters

Wél! ondersteunt de vrijwillige huismeesters die ‘De Stern’ en De Kerkebogten’ beheren. Wél! is ook  eindverantwoordelijk voor woonondersteunende diensten in ‘De Stern’ in Steensel en in ‘De Kerkebogten’ in Eersel.

We dragen zorg voor klein onderhoud en het algemeen toezicht in de algemene ruimtes van de complexen. Daarover zijn afspraken gemaakt in een contract met Woningstichting de Zaligheden. Huismeesters hebben een signaalfunctie.

In ‘De Kerkebogten’ zijn twee vrijwillige huismeesters werkzaam onder supervisie van Wél!. In ‘De Stern’ in Steensel hebben bewoners, in samenwerking met de klussendienst, de huismeestertaken op zich genomen. Ook hier coördineert Wél! de samenwerking van verschillende partijen.

Niet van toepassing

Wilt u meer weten over de ondersteuning van de huismeesters, neem dan contact op met Wél!

Wél! welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ  Eersel
0497-514 746
info@welzijndekempen.nl