Ondersteuning jonge mantelzorgers

Onder jonge mantelzorgers verstaat Wél! jongeren tot 24 jaar die (mede) intensieve zorg dragen voor een familielid of een andere persoon in de directe omgeving.


Er kan sprake zijn zorg betreffende een lichamelijke of geestelijke ziekte, een handicap, verslavingsproblematiek of  een verstandelijke beperking. Bij de meeste mantelzorgers gaat het om thuiswonende kinderen die samenwonen met het zieke gezinslid. Jonge mantelzorgers zorgen voor hun naaste door praktische en emotionele steun te geven. Zij maken zich vaak zorgen over de situatie en komen daardoor mogelijk zelf aandacht en zorg te kort.


In de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- De Mierden en Waalre organiseert Wél! maandelijkse activiteiten waar ontspanning en lotgenotencontact centraal staat. Wél! biedt jonge mantelzorgers een uitlaatklep, door activiteiten als bowlen, pizza’s maken en creatieve en sportieve activiteiten. Naast de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen is dat voornamelijk bedoeld om een ontspannen avond te bieden,. 

Wél! wil, om te voorkomen dat jonge mantelzorgers teveel van zichzelf vragen, graag ondersteuning bieden met ontspanning, informatie en advies.

Helpen is een groot woord. We organiseren leuke dingen voor jou en andere jonge mantelzorgers. We geven tips, beantwoorden vragen. Het belangrijkste is dat we zijn er als je ons nodig hebt.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over de ondersteuning van Jonge mantelzorgers?

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 747

Wél! ondersteunt Jonge mantelzorgers in de gemeenten Bergeijk | Bladel | Eersel | Reusel-De Mierden | Waalre