Ondersteuning jonge mantelzorgers

Wél!zijn de Kempen vindt het belangrijk om er te zijn voor jonge mantelzorgers in de Kempen. Jonge mantelzorgers zijn jongeren tot 24 jaar die zorg dragen voor een familielid of een andere persoon in de thuissituatie of directe omgeving. Er kan sprake zijn zorg betreffende een lichamelijke of geestelijke ziekte, een handicap, verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking.

Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen die opgroeien met het zieke gezinslid. Jonge mantelzorgers zorgen voor hun naaste door praktische en emotionele steun te geven. Zij maken zich vaak zorgen over de situatie en komen daardoor mogelijk zelf aandacht en zorg te kort.


In de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel- De Mierden en Waalre organiseert Wél!zijn de Kempen maandelijkse activiteiten waar ontspanning en lotgenotencontact centraal staat. Wél! biedt jonge mantelzorgers een uitlaatklep, door activiteiten zoals bowlen, pizza’s maken, creatieve en sportieve activiteiten. Naast de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen is dat voornamelijk bedoeld om een ontspannen avond aan te bieden. De activiteiten worden begeleid door een een beroepskracht en betrokken en enthousiaste vrijwilligers.


Als jonge mantelzorgers zich registreren bij Wél!zijn de Kempen kunnen wij hen uitnodigen om deel te nemen aan de activiteiten. 
Ook ontvangen zij de jaarlijkse uitnodiging voor de week van de jonge mantelzorg waarin er in de verschillende Kempen gemeenten extra activiteiten georganiseerd. Een waarderingspakket wordt aan iedere geregistreerde jongere uitgegeven of opgestuurd via de post. Hierin zitten leuke lokale attenties. Aanmelden kan via info@welzijndekempen.nl

  klik op de link, voor onze facebook pagina. Hier zie je een impressie van onze activiteiten en geven we actuele informatie voor jonge mantelzorgers.


Wél!zijn de Kempen
wil, om te voorkomen dat jonge mantelzorgers teveel van zichzelf vragen, graag ondersteuning bieden met ontspanning, informatie en advies. 
Om het thema jonge mantelzorgers onder de aandacht te brengen geven we voorlichting aan organisaties en bedrijven. Wilt u hierover meer informatie? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening en activiteiten voor jonge mantelzorgers.

Meer informatie over de ondersteuning van Jonge mantelzorgers?

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 747

Wél!zijn de Kempen ondersteunt jonge mantelzorgers in de gemeenten Bergeijk | Bladel | Eersel | Reusel-De Mierden | Waalre