Ondersteuning klussendienst

De Klussendienst Bergeijk ’t Hof helpt mensen bij kleine reparaties in en om het huis. De dienst verleent ook hulp bij het oplossen of vermijden van onveilige situaties.
De Klussendienst bevordert dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
De hulp gebeurt door vrijwilligers. Zij voeren klusjes uit die mensen niet zelf kunnen uitvoeren.

De dienst gaat er van uit dat de werkzaamheden niet langer duren dan ongeveer twee uur duren.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers, behoudens de noodzakelijke materialen, geen kosten verbonden.

Tijdens de uitvoering van een klus zijn de vrijwilligers verzekerd via de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente Bergeijk. De Klussendienst is (tijdelijk) ondergebracht bij Wél!zijn de Kempen Er wordt onderzocht of de organisatie kan worden overgenomen door het Aquinohuis.

Voor meer informatie:

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

De Klussendienst Bergeijk ‘t Hof is er voor alle bewoners van Bergeijk die deze hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.