Ondersteuning vervoersdienst

De vervoersdienst is bestemd voor mensen die zich moeilijk zelf kunnen verplaatsen. Denk daarbij aan ouderen, personen in een noodsituatie, en zij die minder mobiel zijn en moeilijk of geen gebruik kunnen maken van de openbaar vervoer.
De vervoersdienst is geen taxibedrijf maar in geval van nood een aanvulling op het vervoer. De dienst bevordert dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Vrijwilligers, veelal dorpsgenoten verzorgen het vervoer. De chauffeurs zijn op afroep beschikbaar om mensen binnen het eigen dorp, naar een familielid, vriend of kennis te vervoeren. Uiteraard zorgt de vervoersdienst ook het transport naar een ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum in de regio.

Deze dienst is gratis.

Voor meer informatie over de Vervoersdienst:

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

De Vervoersdienst Bergeijk ‘t Hof is er voor alle bewoners van Bergeijk die deze hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.