Ondersteuning vervoersdienst

De vervoersdienst is bestemd voor mensen die zich moeilijk zelf kunnen verplaatsen. Denk aan ouderen, personen in een noodsituatie, personen die minder mobiel zijn en moeilijk of geen gebruik kunnen maken van de buurtbus of de Taxbus. De vervoersdienst is geen taxibedrijf maar een aanvulling in geval van nood. De dienst bevordert dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Het vervoer wordt verzorgd door vrijwilligers (dorpsgenoten). De chauffeurs zijn op afroep beschikbaar om mensen te vervoeren binnen het eigen dorp, naar een familielid(kennis) of naar een ziekenhuis, verpleegtehuis of revalidatiecentrum in de regio.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Voor meer informatie over de Vervoersdienst:

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

De Vervoersdienst Bergeijk ‘t Hof is er voor alle bewoners van Bergeijk die deze hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven wonen.