Onze organisatie bestaat uit een klein team professionals. Eind 2018 werkten we in totaal met 7,22 fte. 84% van hen (6,08 fte) werkte in vaste dienst, 16% (1,14 fte) behoorde tot de zogenaamde flexibele schil.
Daarmee is ons team met 1,66 fte afgenomen in vergelijking met eind 2017. We namen afscheid van twee vaste medewerkers met een parttime dienstverband.

Ziekteverzuim gestegen
Het ziekteverzuim bij onze organisatie is traditioneel laag. In 2017 bedroeg het 1,87%. Ter vergelijking: gemiddeld bedraagt het ziekteverzuim in Nederland circa 4%. Het gemiddelde in de zorg was in 2017 zelfs 6%.
In 2018 steeg ons ziekteverzuim tot 5,56%. Daarmee benaderen we het gemiddelde in de zorg.