Wij, Wél!zijn de Kempen, hebben actief een mogelijke samenwerking onderzocht met Cordaad Welzijn en Swove.
Het doel is om effectiever, efficiënter en meer kostenbesparend te kunnen werken. Een stagiaire van Fontys is in 2018 begonnen om dit proces in kaart te brengen. In november 2018 was er een bijeenkomst tussen de besturen, raden van toezicht en de directies van de drie organisaties. Dit heeft geresulteerd in een opdracht voor de directies om de samenwerking nader uit te gaan werken.