Een grote kracht van Wél!zijn de Kempen is het vinden en binden van vrijwilligers, o.a. door scholing en andere begeleiding. Onze circa 300 vrijwilligers bieden de nodige ondersteuning aan anderen, voeren activiteiten uit en ontlasten mantelzorgers.
Landelijk zien we dat steeds meer organisaties vrijwilligers werven. We zien dan ook steeds meer concurrentie. Bovendien kiezen vrijwilligers vaker voor een flexibele inzet; een deel van hen wil zich alleen voor kortere tijd verbinden aan een project.
Ondanks deze meer complexe omstandigheden zijn we er in 2018 in geslaagd 53 nieuwe vrijwilligers te werven. Daarnaast hebben we afscheid genomen van 32 vrijwilligers.