Onze vrijwilligster Ida Lauwers is op vrijdag 26 april Koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij Stichting Wél!zijn de Kempen doet ze vrijwilligerswerk als maatje en coach voor kwetsbare mensen. Als coördinator van de wekelijkse activiteiten van de ouderensociëteit ‘t Wiekske, kleedt zij de ontmoetingsruimte ’t Wiekske in de Koperwiek aan voor de feestdagen. Zij is ook lid van de commissie PR en Communicatie. Daarnaast maakt ze maakt deel uit van de werkgroep ter bevordering van de mobiliteit van ouderen en gehandicapten.
Bij de Liederentafel Vrij en Blij in Eersel is mevrouw Lauwers penningmeester en secretaris. Jaarlijks initieert en organiseert ze de vijftien optredens in zorgcentra in de Kempen en de Belgische grensstreek. Mevrouw Lauwers is bestuurslid van de Bewonerscommissie Koperwiek in Eersel, zij stelt per kwartaal de nieuwsbrief op.

Van harte proficiat en bedankt voor alle uren vrijwilligerswerk.
Related Posts