Meer slagkracht voor Wél!zijn de Kempen

Het is eind 2018, om tafel zitten de directeuren van Wél!zijn de Kempen en van Cordaad Welzijn.
Arno Heesters en Robert Tops zijn het erover eens. We hebben veel raakvlakken met elkaar: een sterke focus op kwaliteit, persoonlijk contact en alle diensten zoveel mogelijk lokaal verankerd. Waarom gaan we niet samenwerken?

En zo geschiedde.

Onderweg naar samen

Een serie van gesprekken volgde met medewerkers, bestuursleden, vrijwilligers en belanghebbenden. En de voordelen om samen slagen te kunnen maken werden duidelijk. Zo duidelijk dat nu een vervolgstap prijkt. Wij, Wél!zijn de Kempen, hebben nu de intentie om samen met Cordaad Welzijn één organisatie te gaan vormen. 

Hoe ziet dat eruit?

Door onze sterktes te bundelen gaan we effectief gebruikmaken van alle aanwezige kennis, kunde en middelen bij ons en bij Cordaad Welzijn. Om zo nog meer maatwerk te kunnen leveren op locatie. Met lokale vrijwilligers en samenwerkingspartners die weten wat er speelt binnen de gemeente.

Want dat is wat ons bindt: kwalitatief welzijnswerk met een lokale herkenbaarheid, dicht bij de mensen. Met korte lijnen, aandacht, kwaliteit en zeker ook continuïteit. 

“We houden het gewoon dicht bij huis.” 

De route

De komende periode zullen we met Cordaad Welzijn en in samenspraak met de belanghebbenden, ons plan tot samenvoeging concreet maken. Coördinatie voor dit alles ligt bij de nieuwe interim-directeur van Wél!zijn de Kempen, Ton Wouters, en de directeur van Cordaad Welzijn, Robert Tops.  

Wij doen ons best u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. Mocht u tussentijds nog vragen hebben, dan neem gerust contact op! 

Related Posts

Wel!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel

T:  0497-514 746
E:  klik hier