Opbouwwerk

Opbouwwerk is het in hun eigen leefomgeving ondersteunen van bewoners bij het aanpakken van problemen of het realiseren van hun wensen.
De problemen hebben vaak te maken met wonen en samenleven. Onze opbouwwerker geeft dan advies over werkwijze of aanpak, bemiddelt en stimuleert anderen om aan zaken actief mee te werken.

Opbouwwerkers zorgen dat zij vele contacten hebben met burgers uit alle hoeken van het dorp. Daarbij betrekken ze scholen, buurthuizen, sportverenigingen, maatschappelijke dienstverlening en de gemeentelijke overheid. Zodoende kan de opbouwwerker bij problemen vaak snel de juiste personen vinden. Vragen en problemen kunnen dan sneller worden opgelost.

De opbouwwerker is een onmisbare schakel in samenlevingskwesties.
Hij of zij is goed op de hoogte van de werkwijze en procedures van de overheid. De opbouwwerker schat de belangen en de zwaarte van de knelpunten goed in en heeft ervaring en inzicht in het ondersteunen van bewoners.

De ondersteuning door een opbouwwerker is gratis.

Meer informatie over Opbouwwerk?

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

De opbouwwerkers van Wél! zijn actief in Bergeijk – Bladel – Eersel – Waalre.