Samen sterk in lokaal Wélzijnswerk!

Op 25 juni 2020 namen de besturen van Wél! Welzijn de Kempen en Cordaad Welzijn het besluit tot de fusie van onze beide stichtingen. Wél! Welzijn de Kempen en Cordaad Welzijn gaan samen verder. Daarmee bezegelen we de slagen die we samen hebben gemaakt.

We blijven hard werken, niet alleen aan onze fusie, maar vooral aan het contact met klanten, burenhulpprojecten, jeugd- en jongerenwerk, vrijwilligerswerk, het ondersteunen van vluchtelingen en bijvoorbeeld mensen in de laatste levensfase. Projecten die daarvoor al, maar zeker in tijden van COVID-19 voor mensen impact hadden. Maar dat is zeker niet alles. Door onze fusie kunnen we die impact vergroten, meer kennis delen en nieuwe initiatieven ontwikkelen. Samen met ruim 900 vrijwilligers, 40 stagiairs en 50 collega’s staan wij voor u klaar!

Op 1 augustus 2020 is de fusie een juridisch feit geworden en is de directievoering, het bestuur en de inschrijving van de KvK gewijzigd. Wél! Welzijn de Kempen of kortweg Wél! of Wélzijn de Kempen, blijven als naam in het werkgebied van de Kempen bestaan.

KvK/Rechtspersoon

Op 1 augustus 2020 is de rechtspersoon Wél! Welzijn de Kempen gefuseerd met Stichting Cordaad Welzijn. Stichting Cordaad Welzijn (63717662, Veldhoven) is de verkrijgende rechtspersoon en neemt rechten en verplichtingen van de St. Wél! Welzijn de Kempen (41087134) over.
Fiscaal nummer: 8553.69.139

Stichting Cordaad Welzijn
Sterrenlaan 5,
5503BG Veldhoven
Tel: 040 253 34 43
Mail: contact@cordaadwelzijn.nl

Bestuur

Het bestuur van Wél! Welzijn de Kempen is per 1 augustus 2020 overgegaan.
Het bestuur wordt gevormd door de directeur/bestuurder.

Bestuurder:
dhr. drs. R.L.J.H. (Robert) Tops.

Toezicht

Toezicht wordt gehouden via de code voor Goed Toezicht van de branchevereniging Sociaal Werk Nederland. De Raad van Toezicht van Cordaad Welzijn bestaat uit zeven leden. Op alfabetische volgoorde:

dhr. Tjeerd Bakker
mevr. Anke Derks
mevr. Karen Gielis
dhr. Tjeu Houben
dhr. Frank Simons
mevr. Ans Verdonschot-Verberne
dhr. Peter Vereijken (voorzitter)

ANBI-status

Cordaad Welzijn heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status van de belastingdienst gekregen. Een organisatie kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Om de ANBI status te hebben en te behouden, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.