WéL!zijn de Kempen Een hart voor mensen in de Kempen

Wél!zijn de Kempen werd opgericht op 1 januari 1977 als Stichting Gecoördineerd Bejaardenwerk De Kempen. Sindsdien heeft de organisatie meebewogen op de golven van de tijd. Bejaarden werden senioren. De organisatie is zich steeds meer gaan richten op anderen doelgroepen naast senioren. Ook mensen met een functiebeperking, jonggehandicapten of chronisch zieken. Hulpbehoevendheid is niet gebonden aan leeftijd of specifieke groep. Ieder mens kan in een situatie terecht komen dat (tijdelijke) hulp of ondersteuning noodzakelijk is.

De doelstelling is nu veel breder dan het coördineren van bejaardenwerk. Ons doel is anno 2018:  Werken aan sociale veerkracht. De zelfredzaamheid van mensen vergroten door hun sociale netwerken te versterken en mogelijk te maken dat ze meedoen.

Wij vinden het belangrijk dat mensen mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarom ondersteunen en stimuleren wij mensen in hun persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling, zowel individueel als groepsgewijs.
 We doen dit vanuit sociale bewogenheid en bevorderen dat mensen zelf hun keuzes kunnen maken. Het gaat erom dat ieder mens meetelt (erbij hoort), meedoet (participeert) en meemaakt (beïnvloedt) en dat de (sociale) omgeving dit mogelijk maakt. De vraag van mensen staat centraal en is bepalend voor het aanbod van activiteiten en ondersteuning. Wij zijn kleinschalig en staan dicht bij mensen.

Onze expertise ligt in het mobiliseren en ondersteunen van vrijwilligers die informele zorg willen bieden. Onder deze belangrijke vorm van hulpverlening verstaan wij zelfzorg, mantelzorg, en ondersteunende voorzieningen en activiteiten.