Platform Informele Zorg

De vrijwilligersorganisaties uit Bergeijk ’t Hof komen driemaal per jaar bij elkaar in het Aquinohuis. Het doel is tweeledig:

 • Samen optrekken op het gebied Informele Zorg.
 • Een platform vormen waar alle nieuwe initiatieven en ontwikkelingen bij elkaar komen.

De volgende vrijwilligersorganisaties doen mee:

 • Algemene Hulpdienst Bergeijk
 • Diaconaal Noodfonds
 • Dorpsondersteuner ’t Hof
 • Dorpsraad ’t Hof
 • KBO Bergeijk
 • Nieuwe Levenskracht
 • Vluchtelingenhulp Bergeijk
 • Voedselbank Bergeijk
 • Wél!
 • Zelfhulp Bergeijk
 • Zonnebloem

De samenstelling van de groep kan per onderwerp wisselen. Nieuwe partijen zijn van harte welkom aan te sluiten.

Het Platform Informele Zorg vindt het belangrijk om verbindingen te leggen, ervaringen te delen en de diensten op elkaar af te stemmen.

Het bovenstaande gebeurt in samenwerking met Gemeente Bergeijk én de Stuurgroep Zorg en Welzijn in ’t Hof.
Deze stuurgroep is een initiatief van dorpsraad ’t Hof en praat inwoners enkele keren per jaar bij over bewonersinitiatieven. Iedereen is welkom om mee te denken, te praten en te doen!
Vanuit de stuurgroep gaan werkgroepen met concrete acties, gericht op Bergeijk ’t Hof, aan de slag.

Heeft u vragen of denkt u iets te kunnen betekenen, bel of mail ons dan.

Niet van toepassing.

Meer informatie over het Platform Informele Zorg
Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
mheesterbeek@welzijndekempen.nl

Meer informatie over de Stuurgroep Zorg en Welzijn
Laurens Mijnheer, dorpsondersteuner Bergeijk ‘t Hof. Telefoon: 06-52634809

Het Platform Informele Zorg is een initiatief van Wél! in Bergeijk en Bladel.