Platform Informele Zorg

De vrijwilligersorganisaties uit Bergeijk ’t Hof komen driemaal per jaar bij elkaar in het Aquinohuis. Het doel:

– samen optrekken op het gebied Informele Zorg.
– een platform zijn waar alle nieuwe ontwikkelingen en initiatieven bij elkaar komen.

De volgende vrijwilligersorganisaties doen mee: Dorpsraad ’t Hof, Vluchtelingenhulp Bergeijk, Zonnebloem, Voedselbank Bergeijk, St. Nieuwe Levenskracht, Algemene Hulpdienst Bergeijk, KBO Bergeijk, Dorpsondersteuner ’t Hof, Diaconaal Noodfonds, Zelfhulp Bergeijk en Wél!
De samenstelling van de groep kan per onderwerp wisselen. Nieuwe partijen zijn van harte welkom aan te sluiten.

Wij vinden het belangrijk om verbindingen te leggen, ervaringen te delen en de diensten op elkaar af te stemmen. Dit alles in samenwerking met Gemeente Bergeijk én de Stuurgroep Zorg en Welzijn in ’t Hof. Deze stuurgroep is een initiatief van dorpsraad ’t Hof en praat inwoners jaarlijks een paar maal bij over bewonersinitiatieven. Daarbij is iedereen welkom is om mee te denken, praten en te doen! Vanuit de stuurgroep gaan werkgroepen met concrete acties aan de slag, gericht op Bergeijk ’t Hof.

Heeft u vragen of denkt u iets te kunnen betekenen, bel of mail ons.

Niet van toepassing.

Meer informatie over het Platform Informele Zorg
Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
mheesterbeek@welzijndekempen.nl

Meer informatie over de Stuurgroep Zorg en Welzijn
Laurens Mijnheer, dorpsondersteuner Bergeijk ‘t Hof. Telefoon: 06-52634809

Het Platform Informele Zorg is een initiatief van Wél! in Bergeijk en Bladel.