Platform Informele Zorg

Platform Informele Zorg

Overzicht diensten

 

Doelstelling: een spreekbuis naar gemeente en professionele organisaties in Bladel als het gaat om informele zorg”. Het bundelen van krachten van vrijwilligersorganisaties.

Zo is het platform een netwerk van vrijwilligersaanbod op de terreinen van welzijn en zorg. 2x per jaar wordt er een bijeenkomst gepland met een maatschappelijk thema.

Het Platform Informele Zorg is een gezamenlijke activiteit in samenspraak met de beleidsambtenaar van de gemeente. We werken met een vast programma en elke keer nodigen we een gastspreker uit en spelen daarbij in op actuele thema’s. Een beleidsambtenaar en/of wethouder sluit aan met nieuws vanuit de gemeente.

 

De volgende vrijwilligersorganisaties doen mee:

 • Algemene Hulpdienst Bergeijk
 • Diaconaal Noodfonds
 • Dorpsondersteuner ’t Hof
 • Dorpsraad ’t Hof
 • KBO Bergeijk
 • Nieuwe Levenskracht
 • Vluchtelingenhulp Bergeijk
 • Voedselbank Bergeijk
 • Wél!zijn de Kempen
 • Zelfhulp Bergeijk
 • Zonnebloem

De samenstelling van de groep kan per onderwerp wisselen. Nieuwe partijen zijn van harte welkom aan te sluiten. Het Platform Informele Zorg vindt het belangrijk om verbindingen te leggen, ervaringen te delen en de diensten op elkaar af te stemmen.

 

Het bovenstaande gebeurt in samenwerking met Gemeente Bergeijk én Wél!zijn de Kempen. Iedereen is welkom om mee te denken, te praten en te doen die betrokken is met het vrijwilligerswerk !
Heeft u vragen of denkt u iets te kunnen betekenen, bel of mail ons dan.

Meer informatie over het Platform Informele Zorg
Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 – 514746
imegens@welzijndekempen.nl

Niet van toepassing.

Meer informatie over het Platform Informele Zorg
Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
mheesterbeek@welzijndekempen.nl

Meer informatie over de Stuurgroep Zorg en Welzijn
Laurens Mijnheer, dorpsondersteuner Bergeijk ‘t Hof. Telefoon: 06-52634809

Het Platform Informele Zorg is een initiatief van Wél! in Bergeijk en Bladel.