Servicedesk Mantelzorg

Zorgen voor een naaste, een familielid, vriend of vriendin wordt mantelzorg genoemd. Iedereen kan geconfronteerd worden met ziekte of ongeval en daarmee met mantelzorg. Het overkomt je! Je partner is ziek, je kind is geboren met beperkingen, je ouders zijn hulpbehoevend of je helpt je buurvrouw omdat ze geen familie in de buurt heeft.
Vaak is mantelzorg structureel en kan het een zware belasting worden.
Gelukkig is er allerlei hulp mogelijk. Veel mantelzorgers zijn daar niet mee bekend en ze weten niet hoe die hulp geregeld moet worden.

Daarom is het Steunpunt Mantelzorg van Wél!zijn de Kempen een Servicedesk voor mantelzorgers gestart in het Aquinohuis in Bergeijk.

Aan de ondersteuning door de Servicedesk Mantelzorg zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer informatie over de Servicedesk Mantelzorg?

Eenmaal per 14 dagen, in de oneven weken, is er een inloopspreekuur. U bent welkom in het Aquinohuis, dr. Rauppstraat 52, Bergeijk. Onze medewerkers staan u en andere mantelzorgers met raad en daad bij.

U kunt ook vragen stellen per mail: servicedesk-bergeijk@welzijndekempen.nl.

De Servicedesk Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in Bergeijk die ondersteuning kunnen gebruiken.