Servicedesk Mantelzorg

Zorgen voor een naaste, een familielid, wordt mantelzorg genoemd. Het overkomt je! Je partner wordt ziek, je kind wordt geboren met beperkingen, je ouders worden hulpbehoevend of je helpt je buurvrouw omdat ze geen familie in de buurt heeft.
Vaak is mantelzorg structureel en kan het een zware belasting voor je worden.
Gelukkig zijn er allerlei ondersteuningsmogelijkheden. Alleen zijn die voor veel mantelzorgers onbekend en men weet niet hoe dat geregeld moet worden. Daarom is het Steunpunt Mantelzorg van Wél! een Servicedesk Mantelzorg gestart in het Aquinohuis in Bergeijk.

Aan de ondersteuning door de Servicedesk Mantelzorg zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer informatie over de Servicedesk Mantelzorg?

Eenmaal per 14 dagen, in de oneven weken, is er een inloopspreekuur. U bent welkom in het Aquinohuis, dr. Rauppstraat 52, Bergeijk. Onze medewerkers staan u en andere mantelzorgers met raad en daad bij.

U kunt ook vragen stellen per mail: servicedesk-bergeijk@welzijndekempen.nl.

De Servicedesk Mantelzorg is er voor alle mantelzorgers in Bergeijk die ondersteuning kunnen gebruiken.