Steunpunt mantelzorg

Dit doet het Steunpunt mantelzorg:

  • Mantelzorg kan heel lang nodig zijn. Als de zorgvraag langdurig en intensief is, ondersteunen we mantelzorgers en gezinnen zodat zij hun zorg op een goede manier kunnen blijven geven.
  • We informeren professionals over de positie van mantelzorgers, hoe zij mantelzorgers kunnen herkennen en naar wie zij mantelzorgers kunnen doorverwijzen voor specifieke informatie en advies.
  • We versterken de ketensamenwerking waardoor het hulpverleningsaanbod aansluit bij de behoefte van mantelzorgers.
  • We ontwikkelen nieuwe activiteiten die aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers.

We maken de belangen van mantelzorgers bespreekbaar zodat gemeenten passend beleid kunnen maken.

We informeren mantelzorgers over zaken m.b.t. wonen, welzijn, zorg en wet- en regelgeving. We lichten professionals structureel voor in voorlichtingsbijeenkomsten of in aansluiting bij teamvergaderingen van zorgaanbieders.

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers ontlasten met praktische vrijwilligersdiensten. Denk aan maatjes, hulp bij thuisadministratie, Vrijwillige Thuiszorg. Het kan de mantelzorger ook helpen, als de zorgvrager deelneemt aan (indicatievrije) dagbesteding.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over Steunpunt mantelzorg?

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 747

Bergeijk: Servicedesk Mantelzorg, vrijdagmorgen in Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52.
Bladel: Informatiepunt Zorg en Welzijn, maandag- en vrijdagmorgen in Dienstencentrum de Goei Plak, Kloostertuin 2.
Eersel: Servicedesk Mantelzorg, iedere morgen in kantoor Wél!, Eikenburg 2.
Waalre: Goed voor mekaar Waalre, iedere morgen in Huis van Waalre, Kon. Julianalaan 19