Steunpunt mantelzorg

Zorgen voor een naaste, een familielid, wordt mantelzorg genoemd. Vaak is mantelzorg structureel en het kan een zware belasting worden.
Wél! heeft ter ondersteuning van mantelzorgers het Steunpunt Mantelzorg ingericht.

Het Steunpunt Mantelzorg doet het volgende:

  • Als de zorgvraag langdurig en intensief is, ondersteunt Wél! mantelzorgers en gezinnen zodat zij hun zorg op een goede manier kunnen blijven leveren.
  • Wél! informeren professionals over de positie van mantelzorgers, hoe zij mantelzorgers kunnen herkennen en naar wie zij mantelzorgers kunnen doorverwijzen voor specifieke informatie en advies.
  • Wél! versterkt de ketensamenwerking waardoor het hulpverleningsaanbod aansluit bij de behoefte van mantelzorgers.
  • Wél! ontwikkelt nieuwe activiteiten die aansluiten bij de behoefte van mantelzorgers.
  • Wél! maakt de belangen van mantelzorgers bespreekbaar zodat gemeenten passend beleid kunnen ontwikkelen.
  • Wél! informeert mantelzorgers over zaken m.b.t. wonen, welzijn, zorg en wet- en regelgeving.
  • Wél! licht professionals structureel voor in voorlichtingsbijeenkomsten of in teamvergaderingen van zorgaanbieders.

Vrijwilligers kunnen mantelzorgers ontlasten met praktische vrijwilligersdiensten. Denk aan maatjes, hulp bij thuisadministratie of vrijwillige thuiszorg.
Het kan de mantelzorger ook helpen, als de zorgvrager zonder indicatie deelneemt aan dagbesteding.

Aan deze dienst zijn voor deelnemers geen kosten verbonden.

Meer informatie over Steunpunt mantelzorg?

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
0497 514 746

Bergeijk: Servicedesk Mantelzorg, vrijdagmorgen in Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52.
Bladel: Informatiepunt Zorg en Welzijn, maandag- en vrijdagmorgen in Dienstencentrum de Goei Plak, Kloostertuin 2.
Eersel: Servicedesk Mantelzorg, iedere morgen in kantoor Wél!, Eikenburg 2.
Waalre: Goed voor mekaar Waalre, iedere morgen in Huis van Waalre, Kon. Julianalaan 19