Mevrouw Rozita Schadewijk is de vertrouwenspersoon van Stichting Wél!zijn de Kempen.
Telefoon 06-55364404 mail: rozita@psyom.nl