Vrienden van Wél!

De stichting Vrienden van Wél! heeft een drieledige  doelstelling.
Te weten:

  • Het ondersteunen en bevorderen van de activiteiten van stichting Wél!, gevestigd te Eersel.
  • Het verlenen van materiele en immateriële steun aan stichting Wél!
  • Het geven van bekendheid aan en het bevorderen van belangstelling voor Wél! en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Ongeveer 400 vrijwilligers helpen al ruim 40 jaar kwetsbare burgers in de Kempen. Van praktische hand- en spandiensten tot sociale activiteiten en mantelzorgondersteuning. Wél! organiseert en coördineert deze hulpvragen. Als vriend steunt u onze vrijwilligers door extra scholing en waardering mogelijk te maken en helpt u onze organisatie bij communicatie en voorlichting.
Omdat Wél! actief is in de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden en Waalre is dat ook de regio waar de Vrienden actief zijn om de bekendheid van en het draagvlak voor Wél! te vergroten.

We publiceren regelmatig in de lokale weekbladen in de betreffende gemeenten. We verspreiden onze informatiefolder bij huisartsen, gemeenschapshuizen, zorginstellingen en andere maatschappelijke organisaties.
Op die manier maken we ons bekend bij mensen die zich bij ons aan willen sluiten en Vriend worden van Wél!. Tegelijkertijd bereiken we mensen die de ondersteuning van Wél! kunnen gebruiken of die vrijwilliger willen worden bij Wél!.

Elk jaar organiseren de Vrienden een extra activiteit die bijdraagt aan de doelstelling van de Vrienden zoals het meedoen aan een informatiemarkt of een speciale bindingsactiviteit voor de Vrienden waarbij ook introducés welkom zijn.

Wilt u zakelijke informatie klik dan hier.