Terminale thuiszorg door vrijwiligers

Veel mensen willen graag thuis sterven in hun vertrouwde omgeving, maar soms vraagt dat teveel van de familie, de partner of bekende. Dan kan de Vrijwillige Terminale Thuiszorg van Wél! ondersteuning bieden.

De Vrijwillige Terminale Thuiszorg biedt praktische en emotionele steun aan mensen in de terminale fase en ontlast de mantelzorgers met als doel het mogelijk te maken dat mensen thuis op een rustige, persoonlijke en waardige manier kunnen overlijden.

Kenmerken van deze zorg:

  • Inzet van vrijwilligers tussen 7.00-23.00 uur.
  • Inzet is aanvullend op de mantelzorg en professionele zorg.
  • Gemotiveerde en deskundige vrijwilligers.
  • Inzet richt zich o.a. op uitvoeren van licht verzorgende taken en het bieden van een luisterend oor.
  • Zorgvuldige afbouw van het contact met mantelzorgers na overlijden van de cliënt.

 Vrijwilligers van de vrijwillige terminale thuiszorg zijn gemotiveerd en deskundig opgeleid.

Aan de ondersteuning zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer informatie over Terminale thuiszorg door vrijwilligers

Wél! Welzijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

Wél! coördineert terminale thuiszorg door vrijwilligers in Bergeijk | Bladel | Eersel | Waalre.