Terminale thuiszorg door vrijwiligers

Veel mensen willen graag thuis sterven in hun vertrouwde omgeving. Dat vraagt soms teveel van de familie, de partner of bekende. In dat geval kan de Vrijwillige Terminale Thuiszorg van Wél!zijn de Kempen ondersteuning bieden.

De Vrijwillige Terminale Thuiszorg biedt praktische en emotionele steun aan mensen in de laatste fase van hun leven en ontlast de mantelzorgers. Het doel is het mogelijk te maken dat mensen thuis op een rustige, waardige manier kunnen overlijden.

Kenmerken van deze zorg zijn:

  • De inzet van vrijwilligers gebeurt tussen 7.00-23.00 uur.
  • De inzet is aanvullend op mantelzorg en professionele zorg.
  • De vrijwilligers zijn gemotiveerd en deskundig.
  • De inzet richt zich o.a. op uitvoeren van licht verzorgende taken en het bieden van een luisterend oor.

Er is een zorgvuldige afbouw van het contact met mantelzorgers na overlijden van de cliënt.

Aan de ondersteuning zijn voor u geen kosten verbonden.

Meer informatie over Terminale thuiszorg door vrijwilligers

Wél!zijn de Kempen
Eikenburg 2
5521 HZ Eersel
(0497) – 514746
info@welzijndekempen.nl

vptz@welzijndekempen.nl

Wél! coördineert terminale thuiszorg door vrijwilligers in Bergeijk | Bladel | Eersel | Reusel de Mierden | Waalre